Okolju prijazno podjetje

Naš moto je, da ni plana (eta) B. S tem v mislih pri ravnanju z odpadki dosledno upoštevamo okoljsko zakonodajo in vedno dajemo prednost predelavi odpadkov, kadar tega ni mogoče doseči na noben način, pa poskrbimo za varno odstranjevanje. Izjemno smo ponosni, da sledimo naši viziji trajnosti, prihodnosti brez odpadkov in manjših emisij CO2. S tem prispevamo k čistejšemu okolju, ohranjanju naravnih virov in kakovosti življenja vseh.